WENA: Milano – la città della poesia e del Realismo Terminale/ Mediolan – miasto poezji i Realizmu Terminalnego

#realismoterminale

#realizmterminalny
#Wena

Già oggi in anteprima (aspettando la versione cartacea): il mio secondo articolo dedicato al RT dal titolo “Milano – miasto poezji i Realizmu Terminalnego / Milano – la città della poesia e del Realismo Terminale” appena pubblicato sulla rivista polacca di cultura e letteratura “WENA / Ispirazione” a cura della redattrice e scrittrice Monika Knapczyk. All’interno dell’articolo la mia relazione riguardante il Festival Internazionale di Poesia a Milano e l’incontro dedicato alla presentazione del libro di Guido Oldani “La guancia sull’asfalto” (Verseggiando dal titolo “L’uguaglianza delle diversità”) e, in seguito, la relazione riferita all’incontro del Realismo Terminale dedicato a Leopardi all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con Guido Oldani, Giuseppe Langella e numerosi poeti invitati, dall’idea di Massimo Silvotti. Ringrazio la Redazione per la disponibilità e la pubblicazione. Più dettagli nell’articolo. / Już dzisiaj anteprima: w kolejnym numerze magazynu kulturalno – literackiego “WENA” pod redakcją pisarki Moniki Knapczyk, ukazał się mój drugi artykuł dedykowany RT p.t. “Mediolan – miasto poezji i Realizmu Terminalnego”, a w nim relacja z Międzynarodowego Festiwalu Poezji FIPM w Mediolanie, ze spotkania poświęconego prezentacji ostatniej książki Guido Oldani’ego “La guancia sull’asfalto / Policzek na asfalcie” (Verseggiando “Równość różnic”) oraz relacja ze spotkania Realistów Terminalnych, dedykowanego Leopardi’emu, na Uniwersytecie Katolickim Świętego Serca w Mediolanie z Guido Oldanim, Giuseppe Langella i wieloma poetami współczesnymi. Więcej informacji w artykule. Dziękuję Redakcji za życzliwość i publikację.

Guarda “Izabella Teresa Kostka – Università Cattolica di Milano / Uniwersytet Katolicki w Mediolanie – Realismo Terminale, 15.05.2019” su YouTube

All’incontro del Realismo Terminale dedicato a Leopardi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Con il M° Guido Oldani, il prof. Giuseppe Langella, Massimo Silvotti, Sabrina De Canio, poeti contemporanei. Presento il mensile polacco “Wena” in cui è stato pubblicato un mio saggio sul Realismo Terminale e recito un mio testo Realista Terminale dal titolo “Turbina” in lingua italiana e polacca.

Uniwersytet Katolicki Świętego Serca / Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie: spotkanie Realistów Terminalnych zadedykowane G. Leopardi – podczas prelekcji przedstawiłam z radością Wszystkim obecnym miesięcznik “Wena”, artykuł mego pióra o RT naświetlając także całą działalność magazynu i recytowałam w języku włoskim i polskim jeden z moich tekstów należący oczywiście do RT “Turbina”, opublikowany także w “Wenie” (nr 3). Obecni założyciele nurtu : M° Guido Oldani i profesor Giuseppe Langella oraz liczni poeci współcześni, wśród których ideatorzy spotkania Massimo Silvotti i Sabrina De Canio. Wśród poetów Gianpiero Neri, Tania Di Malta, Enrico Ratti, Antje Stehn, Paola Zan, Barbara Bonazzi i wielu innych.
15.05.2019.