Pubblicazioni in Polonia: antologia “Peron literacki / Binario letterario”

Ringrazio la casa editrice “Krywaj” di Krystyna Wajda per questa spettacolare antologia in lingua polacca dal titolo “Peron literacki / Binario letterario” (di oltre 600 pagine) in cui sono stati pubblicati anche i miei 6 testi poetici con una nota biografica. È un grande piacere ed emozione far parte di questa splendida pubblicazione appena uscita nella mia Terra d’origine.

KryWaj Edizione, Koszalin 2020, Polonia

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

PODTEKST KULTURALNY

Kontakt z redakcją możliwy jest pisząc na mail:

podtekstkulturalny@post.com

Do selekcji i ewentualnej publikacji przyjmowane są teksty w formacie Word , Doc, Docx, font Arial 12, opatrzone krótkim biogramem autora wraz z załączonym zdjęciem.

Sekcje tematyczne:

– wywiady

– recenzje

– teksty poetyckie ( max 5), proza, opowiadania ( max 2 strony A4)

– felietony dotyczące kultury, literatury i sztuki

– sygnalizacje wydarzeń artystycznych, targów, festiwali itd.

– prezentacje książek, przedstawień teatralnych

Publikacja o charakterze no profit, za nadesłane i opublikowane teksty nie przewidziane jest żadne honorarium. Prawa copyright pozostają dla autorów tekstów.

Rozpowszechnianie artykułów dopuszczalne jest tylko całościowo, bez dokonywania jakichkolwiek zmian i z cytowaniem źródła pochodzenia:

portal podtekstkulturalny.wordpress.com

Zapraszamy do współpracy.

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy miłej lektury!

Redakcja, 31 maja 2019

Strony autorskie i blogi kulturalne współpracujące:

https://wichrzysko.wordpress.com

https://izabellateresakostkaswiatsztukiipoezji.wordpress.com

https://versospazioletterarioindipendente.wordpress.com

https://verseggiandosottogliastridimilano.wordpress.com

https://izabellateresakostkapoesie.wordpress.com

View original post

La mia intervista in lingua polacca rilasciata al poeta Adam Gabriel Grzelązka / Mój wywiad w języku polskim udzielony poecie Adamowi Gabrielowi Grzelązka

Ringrazio il poeta polacco Adam Grzelązka per la professionalità, con la quale ha condotto questa mia intervista rilasciata stavolta in lingua polacca. Ho risposto con gioia ed emozione a tutte le sue domande. / Dziękuję z całego serca poecie i literatowi Adamowi Gabrielowi Grzelązka za profesjonalizm, z którym przeprowadził ze mną ten sympatyczny i cenny wywiad. Odpowiedziałam z radością i wzruszeniem na wszystkie Jego pytania, tym razem w mym ojczystym języku polskim. Raz jeszcze dziękuję!

https://izabellateresakostkaswiatsztukiipoezji.wordpress.com/2019/05/05/czlowiek-z-sasiedztwa-wywiad-z-izabella-teresa-kostka-przeprowadzony-przez-adama-gabriela-grzelazka/?preview=true

Stavolta le mie poesie in lingua polacca pubblicate in una nuova antologia collettiva “Cafè Poetico 5” in Polonia.

È appena uscita una nuova antologia dal titolo “Kawiarenka poetycka 5 / Cafè Poetico 5”, all’interno potrete trovare la mia breve biografia e sette poesie, stavolta in lingua polacca. Casa editrice Krywaj, Koszalin 2019, Polonia. Da acquistare in cartaceo direttamente dal sito della casa editrice Krywaj./ Właśnie ukazała się antologia “Kawiarenka poetycka 5”, a w niej moja krótka biografia i siedem wierszy tym razem w języku polskim. Wydawnictwo Krywaj, Koszalin 2019, format książkowy do zakupu na stronie internetowej Wydawnictwa Krywaj. Szczegóły w linku.

https://izabellateresakostkaswiatsztukiipoezji.wordpress.com/2019/03/26/ukazala-sie-antologiakawiarenka-poetycka-5-wydawnictwo-krywaj-koszalin/?preview=true