CALURA / UPAŁ (Realismo Terminale)

#realismoterminale
#realizmterminalny

CALURA / UPAŁ ( con la traduzione in lingua polacca / z tłumaczeniem na język polski, appartenente al Realismo Terminale / należy do Realizmu Terminalnego)

La calura ci spoglia ai fattori primi
come un celere amante,
non dona il piacere,
in una bacinella di sudore godiamo
sognando una vasca di ghiaccio,

apriamo il corpo
per diventare una finestra
e apprezzare
il desiderato fresco.

La consolazione
è la carezza d’un ventilatore.

Upał rozbiera nas na czynniki pierwsze
jak zbyt szybki kochanek,
nie daje przyjemności,
w misce potu szczytujemy
pragnąc wanny lodu,

otwieramy ciało,
by stać się oknem
i odetchnąć
upragnionym chłodem.

Ukojenie
to pieszczota wentylatora.

~ Izabella Teresa Kostka
2019, “Pensieri raccolti”

Antologia “Miłość w czasach fejskultury” i moje teksty należące do RT (Nowatorja, Łódź 2019)

Una nuova pubblicazione antologica in Polonia / Nowa publikacja w antologii w Polsce:

https://izabellateresakostkaswiatsztukiipoezji.wordpress.com/2019/06/17/antologia-milosc-w-czasach-fejskultury-i-moje-teksty-nalezace-do-rt-nowatorja-lodz-2019/

WENA: Milano – la città della poesia e del Realismo Terminale/ Mediolan – miasto poezji i Realizmu Terminalnego

#realismoterminale

#realizmterminalny
#Wena

Già oggi in anteprima (aspettando la versione cartacea): il mio secondo articolo dedicato al RT dal titolo “Milano – miasto poezji i Realizmu Terminalnego / Milano – la città della poesia e del Realismo Terminale” appena pubblicato sulla rivista polacca di cultura e letteratura “WENA / Ispirazione” a cura della redattrice e scrittrice Monika Knapczyk. All’interno dell’articolo la mia relazione riguardante il Festival Internazionale di Poesia a Milano e l’incontro dedicato alla presentazione del libro di Guido Oldani “La guancia sull’asfalto” (Verseggiando dal titolo “L’uguaglianza delle diversità”) e, in seguito, la relazione riferita all’incontro del Realismo Terminale dedicato a Leopardi all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con Guido Oldani, Giuseppe Langella e numerosi poeti invitati, dall’idea di Massimo Silvotti. Ringrazio la Redazione per la disponibilità e la pubblicazione. Più dettagli nell’articolo. / Już dzisiaj anteprima: w kolejnym numerze magazynu kulturalno – literackiego “WENA” pod redakcją pisarki Moniki Knapczyk, ukazał się mój drugi artykuł dedykowany RT p.t. “Mediolan – miasto poezji i Realizmu Terminalnego”, a w nim relacja z Międzynarodowego Festiwalu Poezji FIPM w Mediolanie, ze spotkania poświęconego prezentacji ostatniej książki Guido Oldani’ego “La guancia sull’asfalto / Policzek na asfalcie” (Verseggiando “Równość różnic”) oraz relacja ze spotkania Realistów Terminalnych, dedykowanego Leopardi’emu, na Uniwersytecie Katolickim Świętego Serca w Mediolanie z Guido Oldanim, Giuseppe Langella i wieloma poetami współczesnymi. Więcej informacji w artykule. Dziękuję Redakcji za życzliwość i publikację.

Guarda “Izabella Teresa Kostka – Università Cattolica di Milano / Uniwersytet Katolicki w Mediolanie – Realismo Terminale, 15.05.2019” su YouTube

All’incontro del Realismo Terminale dedicato a Leopardi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Con il M° Guido Oldani, il prof. Giuseppe Langella, Massimo Silvotti, Sabrina De Canio, poeti contemporanei. Presento il mensile polacco “Wena” in cui è stato pubblicato un mio saggio sul Realismo Terminale e recito un mio testo Realista Terminale dal titolo “Turbina” in lingua italiana e polacca.

Uniwersytet Katolicki Świętego Serca / Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie: spotkanie Realistów Terminalnych zadedykowane G. Leopardi – podczas prelekcji przedstawiłam z radością Wszystkim obecnym miesięcznik “Wena”, artykuł mego pióra o RT naświetlając także całą działalność magazynu i recytowałam w języku włoskim i polskim jeden z moich tekstów należący oczywiście do RT “Turbina”, opublikowany także w “Wenie” (nr 3). Obecni założyciele nurtu : M° Guido Oldani i profesor Giuseppe Langella oraz liczni poeci współcześni, wśród których ideatorzy spotkania Massimo Silvotti i Sabrina De Canio. Wśród poetów Gianpiero Neri, Tania Di Malta, Enrico Ratti, Antje Stehn, Paola Zan, Barbara Bonazzi i wielu innych.
15.05.2019.

SEZIONE POLACCA: Realismo Terminale approda in Polonia – Realizm Terminalny przybił do polskiego brzegu

Jeśli ktoś chciałby zapoznać się z moim artykułem o Realizmie Terminalnym i poezjami Guido Oldani’ego opublikowanym w miesięczniku kulturowym WENA, podaję też link, pod którym tekst dostępny jest na mojej stronie WordPress / Se qualcuno avesse voglia di leggere il mio saggio sul Realismo Terminale con le poesie di Guido Oldani tradotte in polacco, appena pubblicato sul mensile culturale Wena, allego il link per WordPress. Buona lettura!

https://izabellateresakostkaswiatsztukiipoezji.wordpress.com/2019/05/15/wspolczesne-oblicza-sztuki-realizm-terminalny-czyli-swiat-widziany-przez-pryzmat-przedmiotow-i-technologii-autor-izabella-teresa-kostka-2019/?preview=true

Un mio saggio sul Realismo Terminale sul mensile di cultura e letteratura “Wena” in Polonia

Non vedo l’ora di averlo tra le braccia: il mensile polacco “Wena” a cura della redattrice Monika Knapczyk in cui è stato pubblicato un mio saggio sul Realismo Terminale di Guido Oldani e alcune sue poesie tratte dal libro “Cielo di lardo” nella mia traduzione. Con questa pubblicazione il Realismo Terminale è apparso ufficialmente sul palcoscenico letterario polacco. Come ambasciatrice e portavoce del RT per la Polonia ne sono particolarmente felice.