AMANTI AUTUNNALI / JESIENNI KOCHANKOWIE

Foto: Pixabay

AMANTI AUTUNNALI

Sono caduti i merletti dall’invecchiato corpo
quando si sono presi per mano
abbracciando i ricordi di rughe
e il resto del desiderio.

Sognavano il volo di Icaro
nonostante le ali cariate,
i secchi membri desideravano il compimento
anche al prezzo della caduta.

Amanti autunnali
al binario cieco.

JESIENNI KOCHANKOWIE

Opadły koronki z podstarzałego ciała
gdy wzięli się za ręce,
objęli wspomnienia wspólnych zmarszczek
i resztki pożądania.

Zamarzyli o locie jak Ikar,
choć ich skrzydła były spróchniałe,
wysuszone członki zapragnęły spełnienia
nawet za cenę upadku.

Jesienni kochankowie
na ślepym peronie.

~

Izabella Teresa Kostka

2019, “Lacerazioni / Rozdarcia”

Diritti riservati

CALURA / UPAŁ (Realismo Terminale)

#realismoterminale
#realizmterminalny

CALURA / UPAŁ ( con la traduzione in lingua polacca / z tłumaczeniem na język polski, appartenente al Realismo Terminale / należy do Realizmu Terminalnego)

La calura ci spoglia ai fattori primi
come un celere amante,
non dona il piacere,
in una bacinella di sudore godiamo
sognando una vasca di ghiaccio,

apriamo il corpo
per diventare una finestra
e apprezzare
il desiderato fresco.

La consolazione
è la carezza d’un ventilatore.

Upał rozbiera nas na czynniki pierwsze
jak zbyt szybki kochanek,
nie daje przyjemności,
w misce potu szczytujemy
pragnąc wanny lodu,

otwieramy ciało,
by stać się oknem
i odetchnąć
upragnionym chłodem.

Ukojenie
to pieszczota wentylatora.

~ Izabella Teresa Kostka
2019, “Pensieri raccolti”

Antologia “Miłość w czasach fejskultury” i moje teksty należące do RT (Nowatorja, Łódź 2019)

Una nuova pubblicazione antologica in Polonia / Nowa publikacja w antologii w Polsce:

https://izabellateresakostkaswiatsztukiipoezji.wordpress.com/2019/06/17/antologia-milosc-w-czasach-fejskultury-i-moje-teksty-nalezace-do-rt-nowatorja-lodz-2019/

REALISMO TERMINALE: PALE EOLICHE

Oggi inauguriamo sul blog “VERSO – spazio letterario indipendente” una nuova rubrica dal titolo”TANIUSKA”, a cura di Tania Di Malta. Invito alla lettura del primo, importante articolo: “REALISMO TERMINALE: PALE EOLICHE” con il contributo poetico inedito di Guido Oldani
Giuseppe Langella, Tania Di Malta e della sottoscritta, Izabella Teresa Kostka.

https://versospazioletterarioindipendente.wordpress.com/2019/06/12/realismo-terminale-pale-eoliche-a-cura-di-tania-di-malta/?preview=true

WENA: Milano – la città della poesia e del Realismo Terminale/ Mediolan – miasto poezji i Realizmu Terminalnego

#realismoterminale

#realizmterminalny
#Wena

Già oggi in anteprima (aspettando la versione cartacea): il mio secondo articolo dedicato al RT dal titolo “Milano – miasto poezji i Realizmu Terminalnego / Milano – la città della poesia e del Realismo Terminale” appena pubblicato sulla rivista polacca di cultura e letteratura “WENA / Ispirazione” a cura della redattrice e scrittrice Monika Knapczyk. All’interno dell’articolo la mia relazione riguardante il Festival Internazionale di Poesia a Milano e l’incontro dedicato alla presentazione del libro di Guido Oldani “La guancia sull’asfalto” (Verseggiando dal titolo “L’uguaglianza delle diversità”) e, in seguito, la relazione riferita all’incontro del Realismo Terminale dedicato a Leopardi all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con Guido Oldani, Giuseppe Langella e numerosi poeti invitati, dall’idea di Massimo Silvotti. Ringrazio la Redazione per la disponibilità e la pubblicazione. Più dettagli nell’articolo. / Już dzisiaj anteprima: w kolejnym numerze magazynu kulturalno – literackiego “WENA” pod redakcją pisarki Moniki Knapczyk, ukazał się mój drugi artykuł dedykowany RT p.t. “Mediolan – miasto poezji i Realizmu Terminalnego”, a w nim relacja z Międzynarodowego Festiwalu Poezji FIPM w Mediolanie, ze spotkania poświęconego prezentacji ostatniej książki Guido Oldani’ego “La guancia sull’asfalto / Policzek na asfalcie” (Verseggiando “Równość różnic”) oraz relacja ze spotkania Realistów Terminalnych, dedykowanego Leopardi’emu, na Uniwersytecie Katolickim Świętego Serca w Mediolanie z Guido Oldanim, Giuseppe Langella i wieloma poetami współczesnymi. Więcej informacji w artykule. Dziękuję Redakcji za życzliwość i publikację.

GIORNI / DNI

IZABELLA TERESA KOSTKA - ŚWIAT SZTUKI I POEZJI

GIORNI (nurt Realizmu Terminalnego, z tłumaczeniem na język polski)

Conto i giorni
come chicchi di una collana
appesa all’infinito,

si spezza il tempo

si arrotolano le ore sul pavimento
e non riesco più
a rimetterle in ordine.

Sono frantumi di un mosaico
distante dal capolavoro,
sfigate pagine
del mio cammino.

DNI

Liczę dni
jak paciorki naszyjnika
wiszącego na nieskończoności,

urywa się czas

toczą się godziny po podłodze
i nie potrafię już
zebrać ich do porządku.

To kawałki mozaiki
dalekiej od arcydzieła,
pechowe kartki
z mojej wędrówki.

22.05.2019, Izabella Teresa Kostka

View original post

Le mie poesie appartenenti al Realismo Terminale sul portale letterario “La presenza di Èrato”

Ripropongo alcune delle mie poesie appartenenti alla corrente del Realismo Terminale pubblicate sull’ importante portale letterario “La presenza di Èrato”:

– 2017

https://www.google.com/amp/s/lapresenzadierato.com/2017/07/07/tre-poesie-inedite-di-izabella-teresa-kostka/amp/

– 2018

https://www.google.com/amp/s/lapresenzadierato.com/2018/06/14/sei-poesie-inedite-di-izabella-teresa-kostka-ispirate-al-realismo-terminale/amp/

– 2019

https://www.google.com/amp/s/lapresenzadierato.com/2019/04/12/quattro-pensieri-di-izabella-teresa-kostka-appartenenti-al-realismo-terminale/amp/?fbclid=IwAR2NmZ0-ldbdrMbUN-T2SjA4yISjCm7y99sKNwn4OE2Er6i-_MTuc9auwRE

– e anche su Partecipiamo.it 2017:

http://www.partecipiamo.it/cultura/izabella_teresa_kostka/realismo_terminale.htm

Col M° Guido Oldani – fondatore del Realismo Terminale, Festival Internazionale di Poesia di Milano, maggio 2019. Foto: Umberto Barbera

Guarda “Izabella Teresa Kostka – Università Cattolica di Milano / Uniwersytet Katolicki w Mediolanie – Realismo Terminale, 15.05.2019” su YouTube

All’incontro del Realismo Terminale dedicato a Leopardi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Con il M° Guido Oldani, il prof. Giuseppe Langella, Massimo Silvotti, Sabrina De Canio, poeti contemporanei. Presento il mensile polacco “Wena” in cui è stato pubblicato un mio saggio sul Realismo Terminale e recito un mio testo Realista Terminale dal titolo “Turbina” in lingua italiana e polacca.

Uniwersytet Katolicki Świętego Serca / Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie: spotkanie Realistów Terminalnych zadedykowane G. Leopardi – podczas prelekcji przedstawiłam z radością Wszystkim obecnym miesięcznik “Wena”, artykuł mego pióra o RT naświetlając także całą działalność magazynu i recytowałam w języku włoskim i polskim jeden z moich tekstów należący oczywiście do RT “Turbina”, opublikowany także w “Wenie” (nr 3). Obecni założyciele nurtu : M° Guido Oldani i profesor Giuseppe Langella oraz liczni poeci współcześni, wśród których ideatorzy spotkania Massimo Silvotti i Sabrina De Canio. Wśród poetów Gianpiero Neri, Tania Di Malta, Enrico Ratti, Antje Stehn, Paola Zan, Barbara Bonazzi i wielu innych.
15.05.2019.