Il mio saggio sul Realismo Terminale su “Pisarze.pl / Scrittori.pl” a Varsavia (Polonia)

Splendida notizia: il mio saggio in lingua polacca dal titolo “Współczesne oblicza sztuki: Realizm Terminalny / Volti contemporanei dell’arte: Realismo terminale” completo di alcune poesie di Guido Oldani tradotte da me in polacco, è stato pubblicato sul prestigioso sito della rivista letteraria “Pisarze.pl / Scrittori.pl” a Varsavia. Dopo la pubblicazione sul mensile WENA e ora su Pisarze.pl il cammino del Realismo Terminale in Polonia prosegue a gonfie vele. Sono veramente contenta e continuerò con gioia su questo sentiero.

Per leggere l’articolo in lingua polacca:

https://pisarze.pl/2019/06/11/izabella-kostka-wspolczesne-oblicza-sztuki-realizm-terminalny/

WENA: Milano – la città della poesia e del Realismo Terminale/ Mediolan – miasto poezji i Realizmu Terminalnego

#realismoterminale

#realizmterminalny
#Wena

Già oggi in anteprima (aspettando la versione cartacea): il mio secondo articolo dedicato al RT dal titolo “Milano – miasto poezji i Realizmu Terminalnego / Milano – la città della poesia e del Realismo Terminale” appena pubblicato sulla rivista polacca di cultura e letteratura “WENA / Ispirazione” a cura della redattrice e scrittrice Monika Knapczyk. All’interno dell’articolo la mia relazione riguardante il Festival Internazionale di Poesia a Milano e l’incontro dedicato alla presentazione del libro di Guido Oldani “La guancia sull’asfalto” (Verseggiando dal titolo “L’uguaglianza delle diversità”) e, in seguito, la relazione riferita all’incontro del Realismo Terminale dedicato a Leopardi all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con Guido Oldani, Giuseppe Langella e numerosi poeti invitati, dall’idea di Massimo Silvotti. Ringrazio la Redazione per la disponibilità e la pubblicazione. Più dettagli nell’articolo. / Już dzisiaj anteprima: w kolejnym numerze magazynu kulturalno – literackiego “WENA” pod redakcją pisarki Moniki Knapczyk, ukazał się mój drugi artykuł dedykowany RT p.t. “Mediolan – miasto poezji i Realizmu Terminalnego”, a w nim relacja z Międzynarodowego Festiwalu Poezji FIPM w Mediolanie, ze spotkania poświęconego prezentacji ostatniej książki Guido Oldani’ego “La guancia sull’asfalto / Policzek na asfalcie” (Verseggiando “Równość różnic”) oraz relacja ze spotkania Realistów Terminalnych, dedykowanego Leopardi’emu, na Uniwersytecie Katolickim Świętego Serca w Mediolanie z Guido Oldanim, Giuseppe Langella i wieloma poetami współczesnymi. Więcej informacji w artykule. Dziękuję Redakcji za życzliwość i publikację.

Sezione polacca: Współczesne oblicza sztuki – Realizm Terminalny Guido Oldani’ego

Il mio ultimo saggio (in lingua polacca) riguardante la corrente del Realismo Terminale e la poetica del suo fondatore M° Guido Oldani oggi accessibile anche su Alessandria Today / Mój ostatni obszerny artykuł (w języku polskim) dotyczący Realizmu Terminalnego i postaci jego założyciela Guido Oldani’ego dzisiaj na portalu dziennikarskim Alessandria Today:

https://alessandriatoday.wordpress.com/2019/05/23/sezione-polacca-wspolczesne-oblicza-sztuki-realizm-terminalny-czyli-swiat-widziany-przez-pryzmat-przedmiotow-i-technologii-autor-izabella-teresa-kostka-2019/?preview=true

Guarda “Izabella Teresa Kostka – Università Cattolica di Milano / Uniwersytet Katolicki w Mediolanie – Realismo Terminale, 15.05.2019” su YouTube

All’incontro del Realismo Terminale dedicato a Leopardi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Con il M° Guido Oldani, il prof. Giuseppe Langella, Massimo Silvotti, Sabrina De Canio, poeti contemporanei. Presento il mensile polacco “Wena” in cui è stato pubblicato un mio saggio sul Realismo Terminale e recito un mio testo Realista Terminale dal titolo “Turbina” in lingua italiana e polacca.

Uniwersytet Katolicki Świętego Serca / Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie: spotkanie Realistów Terminalnych zadedykowane G. Leopardi – podczas prelekcji przedstawiłam z radością Wszystkim obecnym miesięcznik “Wena”, artykuł mego pióra o RT naświetlając także całą działalność magazynu i recytowałam w języku włoskim i polskim jeden z moich tekstów należący oczywiście do RT “Turbina”, opublikowany także w “Wenie” (nr 3). Obecni założyciele nurtu : M° Guido Oldani i profesor Giuseppe Langella oraz liczni poeci współcześni, wśród których ideatorzy spotkania Massimo Silvotti i Sabrina De Canio. Wśród poetów Gianpiero Neri, Tania Di Malta, Enrico Ratti, Antje Stehn, Paola Zan, Barbara Bonazzi i wielu innych.
15.05.2019.

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano: Realismo Terminale – l’incontro dedicato a G. Leopardi, 15.05.2019

All’incontro del Realismo Terminale dedicato a Leopardi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano a cura di Giuseppe Langella, Massimo Silvotti e Sabrina De Canio. Con il M° Guido Oldani, Realisti Terminali e tanti valenti poeti contemporanei. Durante il mio intervento ho presentato il mensile polacco Wena, in cui è stato pubblicato un mio saggio sul Realismo Terminale e ho letto la mia “Turbina” appartenente al RT in versione bilingue italo – polacca. Intense emozioni di altissimo livello letterario e artistico.

•Uniwersytet Katolicki Świętego Serca / Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie: dzisiejsze spotkanie Realistów Terminalnych zadedykowane G. Leopardi – podczas prelekcji przedstawiłam z radością Wszystkim obecnym miesięcznik “Wena”, artykuł mego pióra o RT naświetlając także całą działalność magazynu i recytowałam w języku włoskim i polskim jeden z moich tekstów należący oczywiście do RT “Turbina”, opublikowany także w “Wenie” (nr 3). obecni oczywiście założyciele nurtu : M° Guido Oldani i profesor Giuseppe Langella oraz liczni poeci współcześni, wśród których ideatorzy spotkania Massimo Silvotti i Sabrina De Canio. Wśród poetów Giampiero Neri, Tania Di Malta, Enrico Ratti, Antje Stehn, Paola Zan i wielu innych.
#realismoterminale
#realizmterminalny
#guidooldani
#izabellateresakostka
#universitacattolica
#milano
#Mediolan

SEZIONE POLACCA: Realismo Terminale approda in Polonia – Realizm Terminalny przybił do polskiego brzegu

Jeśli ktoś chciałby zapoznać się z moim artykułem o Realizmie Terminalnym i poezjami Guido Oldani’ego opublikowanym w miesięczniku kulturowym WENA, podaję też link, pod którym tekst dostępny jest na mojej stronie WordPress / Se qualcuno avesse voglia di leggere il mio saggio sul Realismo Terminale con le poesie di Guido Oldani tradotte in polacco, appena pubblicato sul mensile culturale Wena, allego il link per WordPress. Buona lettura!

https://izabellateresakostkaswiatsztukiipoezji.wordpress.com/2019/05/15/wspolczesne-oblicza-sztuki-realizm-terminalny-czyli-swiat-widziany-przez-pryzmat-przedmiotow-i-technologii-autor-izabella-teresa-kostka-2019/?preview=true

REALISMO TERMINALE approda in Polonia: un mio saggio sul RT e le poesie di Guido Oldani tradotte da me in polacco sul mensile “WENA”.

Finalmente tra le mie braccia: il mensile polacco di cultura e letteratura “Wena / Ispirazione” a cura della redattrice Monika Knapczyk, in cui è stato appena pubblicato un mio saggio sul Realismo Terminale e alcune poesie di Guido Oldani tratte dal libro “Cielo di lardo”. Domani consegnerò il mensile anche a Guido Oldani. Ringrazio la Redazione per lo spazio dedicatoci. / Nareszcie w moich ramionach polski miesięcznik kulturalno – literacki “Wena” pod kierunkiem redaktor Moniki Knapczyk, a w nim mój obszerny artykuł o Realizmie Terminalnym i niektóre przetłumaczone przeze mnie osobiście poezje Guido Oldani’ego. Jutro dostarczę “Wenę” także do rąk samego Oldani’ego. Dziękuję Redakcji za poświęcone nam miejsce i zaufanie.

• Come ho promesso oggi ho consegnato il mensile polacco di cultura e letteratura “Wena” al M° Guido Oldani – illustre poeta italiano, fondatore del Realismo Terminale. E domani presenteremo la rivista durante un incontro del RT presso l’ Università Cattolica di Milano. All’interno un mio saggio sul RT e alcune poesie di Guido Oldani tradotte da me in polacco. Monika Knapczyk ringraziamo e Ti salutiamo cordialmente! /Tak, jak obiecałam: dzisiaj miesięcznik “Wena” znalazł się w rękach Guido Oldani’ego – sławnego włoskiego poety, założyciela prądu artystycznego Realismo Terminale / Realizm Terminalny. M° Oldani serdecznie pozdrawia, życzy wszystkiego najlepszego całej Redakcji i trzyma kciuki za przyszłe sukcesy “Weny”. Jutro przedstawimy ten numer w czasie spotkania RT na Uniwersytecie Cattolica w Mediolanie. Wewnątrz mój artykuł o Realizmie Terminalnym i niektóre przetłumaczone przeze mnie wiersze Guido Oldani’ego.

Verseggiando al Festival Internazionale di Poesia di Milano: fotoreportage completo

Reportage fotografico scattato durante il nostro evento nell’ambito del Festival Internazionale di Poesia di Milano sotto l’egida del programma Verseggiando sotto gli astri di Milano, 11.05.2019.

Invito a visionare l’articolo completo seguendo il link allegato:

https://verseggiandosottogliastridimilano.wordpress.com/2019/05/12/verseggiando-al-festival-internazionale-di-poesia-di-milano-luguaglianza-delle-diversita-la-presentazione-del-libro-di-guido-oldani-la-guancia-sullasfalto/?preview=true