VIOLENZA 

Tags

, ,

VIOLENZA (femminicidio)

Scarnata dalle tue mani
ho toccato il fondo,
accusata soltanto di essere Donna, 
come una bambola di gomma 
m’avvinghio al buio,
senza più voce, 
in un pozzo di sangue.

Ti diverti e gridi, 
mi picchi, 
deridi,
bestemmi la scia del mio passaggio,
strisciando cedo ad ogni colpo,
all’arma letale del tuo Volere.

Confondo amore con carneficina,
le tenere carezze per me sono botte,
l’immagine sdentata si riflette sul vetro
frantumato in pezzi come anima rotta.

Sono lo scarto della tua follia
mascherata di giorno dall’apparenze,
di notte mi usi al tuo piacere,
convinci che l’obbedienza è il mio dovere!

Agonizzo raggiunta dall’ultimo calcio…

Lo benedico 
e ti ringrazio per avermi liberata.

Izabella Teresa Kostka

tratto dall’antologia “Storia contemporanea in versi. Antologia di poesia civile. Poeti di ieri e di oggi” Agemina Edizioni 2017

Diritti riservati
Foto dal web, Pixabay

Advertisements

ŻYCIORYS

Tags

,

                             ŻYCIORYS 

IZABELLA TERESA KOSTKA urodzona w Poznaniu (Polska), od roku 2001 zamieszkała w Mediolanie (Włochy). Ukończyła wyższe studia magisterskie (fortepian główny) na Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu. Nauczycielka fortepianu, pisarka, poetka, organizatorka i prezenterka wydarzeń artystycznych, wśród których programu cyklicznego “Verseggiando sotto gli astri di Milano – Poetując pod gwiazdami Mediolanu” organizowanego pod patronatem Centrum Poszukiwań i Formacji Naukowej Cerifos” w Mediolanie,  dziennikarka freelance na WordPress i na blogu kulturowym “Partecipiamo.it – Uczestniczymy.it”. Na terenie Włoch zdobyła wiele prestiżowych nagród literackich, wśród najważniejszych wymienić należy: Nagrodę Specjalną Jury na konkursie “La Mole” (Turyn 2015), 1° Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Literackim “Inchiostro e Anima – Atrament i dusza” (Noto, Sycylia 2015), 3° Nagrodę na Konkursie “Noi – Gli altri / My – Inni” (Viganò, Lecco 2016), 2° Nagrodę na Konkursie Literackim “Il sogno nel cassetto – Marzenie w szufladzie” (Lodi 2016), 2° Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Literackim “La voce dei poeti – Głos poetów” Verbumlandiart  (Lecce 2016), Nagrodę Specjalną Fundacji Daga za karierę poetycką i działalność na rzecz rozpowszechniania kultury i sztuki “Artysta  2017, Promotorka sztuki i literatury” (Cagliari, Sardynia 2017), Nagrodę Specjalną  dla “Najlepszej Autorki pochodzenia obcego” zamieszkałej na terenie Włoch na 23° Konkursie Literackim  “Ossi di Seppia – Kości mątwy” (Arma di Taggia, Imperia 2017), 1° Nagrodę za zbiór poezji  “Wygnani z raju – Gli espulsi dall’Eden” na Konkursie Poezji Opublikowanej im. Leandro Polverini, poezja alegoryczna (Roma, 2016), Nagrodę Specjalną Krytyki za zbiór “Kalejdoskop” (2015), Nagrodę  Honorową za zasługi artystyczne przyznaną przez Centrum Naukowe Cerifos di Milano, Dyplom i Medal Honorowy na Konkursie Literackim “Proust en Italie – Proust we Włoszech. Il Giardino di Babuk – Ogród Babuka” organizowanym przez La Recherche (Roma, 2017), Wyróżnienie Honorowe za książkę “Peccati – Grzechy” na 7° Międzynarodowym Konkursie Literackim “Klub poezji” (Cosenza 2017), Nagrodę Specjalną Krytyki za zbiór poezji niewydanych “Ka_r_masutra” na Międzynarodowym Konkursie Literackim im. Seneki (Bari 2017) i za ten sam zbiorek Wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Poetyckim “Kolory duszy” (Sanremo 2017),  4° Nagrodę na konkursie literackim “Ponte Vecchio – Stary Most” (Florencja 2017), Nagrodę Miasta Boston da zasługi e pracy artystycznej i literackiej (2017). Jej liryki i zdjęcia autorskie zostały opublikowane w wielu antologiach tematycznych (“Pociągi – Treni. Antologia proustiana” La Recherche;  Antologia proustiana “Zapachy” La Recherche,  “Novecento non più. Verso il realismo terminale” z listem wprowadzającym Guida Oldaniego, La Vita Felice Edizioni; antologie konkursów Aldy Merini, “Słowa miłości” i “Repertorium sztuki i poezji” Ursini Edizioni; “L’amore al tempo dell’integrazione – Miłość w czasach integracji” PoetiKanten Edizioni, “Storia contemporanea in versi. Antologia di poesia civile. Poeti di ieri e di oggi  – Historia współczesna w wersach. Antologia poezji społecznej. Poeci dnia wczorajszego i dzisiejszego”, w której opublikowana została u boku sławnych poetów przeszłości jak Pablo Neruda, Bertold Brecht, Nazim Hikmet, Jacques Prevért, García Lorca, Charles Bukowski, Giuseppe Ungaretti, Wiliam Blake – Agemina Edizioni), w przeglądach i w gazetach literackich (Euterpe, Bibbia d’asfalto – Asfaltowa biblia, La Recherche, Il Caffè – Kawa, Liburni Arte e Cultura – Liburni Sztuka i Kultura, Words Social Forum, Letteratura al femminile – Literatura po kobiecemu), uczestniczyła w licznych wystawach sztuki poetyckiej i wizyjnej w galerii “Circuiti Dinamici” w Mediolanie (2015, 2016, 2017). Brała udział w spotkaniu “Senza paura – Bez strachu” przeciwko przemocy, należącego do cyklu spotkań  “Europa jest dla kobiet”,  zorganizowanego przy współpracy Parlamentu Europejskiego w Mediolanie i “Domu Poezji” z Monzy, uczestniczyła w 1° Festiwalu Muzeum Aldy Merini w Mediolanie (2017). Wydała dziewięć   indywidualnych zbiorów poezji: “Gli scatti – Klisze” (2014), “Granelli di sabbia – Ziarenka piasku”  (2014), “Caleidoscopio: poesie sparse e sillogi 2013/2015  – Kalejdoskop” (2015), “A spasso con la Chimera – Spacer z Chimerą” (2015), “Incompiuto – Niedokończone ” (2015), “Peccati – Grzechy” (2015), “Gli espulsi dall’Eden – Wygnani z raju” (2016), “Le schegge – Drzazgi” (2017), dwujęzyczna książka “Si dissolvono le orme su qualsiasi terra – Rozmywają się ślady na każdej ziemi” (2017). Kuratorka licznych antologii o tematyce społecznej, z których zyski przeznaczone są na cele charytatywne (“Mai più – Nigdy więcej” na Dzień Pamięci, “Oltre il male – Poza złem” dedykowana nieuleczalnie chorym i przedstawiona na międzynarodowych spotkaniach literackich BookCity w Mediolanie; obecnie wraz z krytykiem literackim Lorenzo Spurio “Non uccidere. Caino e Abele dei nostri giorni – Nie zabijaj. Kain i Abel naszych czasów” przeciwko przemocy i wszelkiej dyskryminacji). Od roku 2017 dziennikarka i oficjalna korespondentka do spraw kultury i sztuki na międzynarodowym portalu informacyjnym “Polacy we Włoszech”. Członkini Stowarzyszenia Kulturowego Autorów i Przyjaciół Marzi Carocci, pomysłodawca i współzałożycielka Grupy do Spraw Rozpowszechniania Kultury i Sztuki “Walkiria”, założycielka i redaktor blogu “VERSO – Spazio Letterario Indipendente” (“Wers – niezależna przestrzeń literacka”).
● Sito WordPress autorki: 

https://izabellateresakostkapoesie.wordpress.com/
● Sito WordPress programu “Poetując pod gwiazdami Mediolanu”:

https://verseggiandosottogliastridimilano.wordpress.com/

● Sito portalu literackiego “Wers”:

https://versospazioletterarioindipendente.wordpress.com/

● Sito grupy kulturowej “Walkiria”:

http://gruppoculturalevalkiria.blogspot.com/

BĘDĘ ŚNIEGIEM DLA KAŻDEJ ZIEMI / STARÒ ALLA TERRA COME LA NEVE (z tłumaczeniem)

Tags

, , , , , , ,

STARÒ ALLA TERRA COME LA NEVE  (a proposito di me)

Vorrei 
non sparire nella dimenticanza 
all’ultimo vespero del giorno che resta
come un melo spoglio della matura raccolta
– riverbero del Peccato e della primavera. 

Lascerò la parola,
mia figlia audace,
concepita nelle ore dell’eterne assenze,
partorita dal gelo delle sterili notti 
ancorate nell’antro di un lenzuolo.

Madre mancata di un discepolo mai nato, 
errante tra le culle dei due mari,
una nube inquieta nel libero volo
scendente sui sentieri con lacrime di pioggia. 

Orfana di nome e di nazione,
unione del Nord col Solleone,
starò alla terra come la neve,
il traguardo difficile dell’integrazione. 

Vorrei
non sciogliermi all’arrivo di una calda alba,
essere per la vostra mente come
un lume della speranza. 

Izabella Teresa Kostka tratto dal libro bilingue “Si dissolvono le orme su qualsiasi terra” CTL Editore 2017

BĘDĘ ŚNIEGIEM DLA KAŻDEJ ZIEMI (o mnie) 

Chciałabym 
nie zniknąć w zapomnieniu 
podczas ostatniego zmierzchu, co został 
jak jabłoń ogołocony z dojrzałego zbioru
– wspomnienia Grzechu i minionej wiosny.

Pozostawię słowo,
moje dzielne dziecię, 
poczęte w czasie wiecznych absencji,
zrodzone w chłodzie sterylnych nocy
zadomowionych w otchłaniach prześcieradła. 

Niespełniona matka brakującego potomka,
zabłąkana pomiędzy dwóch mórz kolebkami, 
niespokojna chmura w swobodnym locie
spływająca na ścieżki ze łzami deszczu.

Osierocona z imienia i z narodu,
zjednoczenie Północy z gorącym Południem, 
będę śniegiem dla każdej ziemi,
trudnym uwieńczeniem mej integracji. 

Chciałabym
nie roztopić się z nadejściem ciepłego świtu,
stać się dla Waszych umysłów 
światłem nadziei. 

Izabella Teresa Kostka fragment z książki dwujęzycznej “Rozmywają się ślady na każdej ziemi” CTL Editore Livorno, Włochy 2017

MENTRE NEVICA / KIEDY ŚNIEŻY tłumaczenie

Tags

, , , ,

MENTRE NEVICA
Sono volate via
le cicogne sfrattate dai nidi,
le sorelle eterne d’ogni primavera,
dalle piume ingiallite le loro ali,
il canto stroncato dall’imbrunire.

Si tingono d’argento i freddi tramonti
scintillanti sui ricordi di lunghe trecce,
s’offuscano i sorrisi scolpiti sul volto
tra le orme di ieri e l’avvenire.

S’assopiscono gli ultimi istanti
mentre nevica
sul giardino della vecchiaia.

Izabella Teresa Kostka
Tratto dal libro “Gli espulsi dall’Eden” CTL Editore 2016
Diritti riservati

KIEDY ŚNIEŻY

Odleciały
bociany wywłaszczone z gniazd,
odwieczni bracia każdej wiosny,
o pożółkłych piórach są ich skrzydła
a śpiew urywa się w przemijaniu.

Zabarwiają się srebrem chłodne zmroki
błyszczące we wspomnieniach długich warkoczy,
zachmurzają się wyrzeźbione na twarzy uśmiechy
wśród śladów przeszłości i dnia jutrzejszego.

Zasypiają ostatnie chwile
kiedy śnieży
w ogrodzie starości.

Izabella Teresa Kostka
Fragment z książki “Wygnani z raju”
CTL Editore 2016
Prawa zastrzeżone 
Foto dal web

“VERSEGGIANDO SOTTO GLI ASTRI DI MILANO”: CHI SIAMO – AGGIORNAMENTO 2017

Tags

, , , , ,

SU DI NOI:

“Verseggiando sotto gli astri di Milano” – serate cicliche di poesie di autori vari, gli appuntamenti nati nell’anno 2015 e organizzati inizialmente con il patrocinio del Centro di Ricerca e Formazione Scientifica CERIFOS di Milano. Programma ideato, coordinato e condotto da Izabella Teresa Kostka (sito ufficiale: https://izabellateresakostkapoesie.wordpress.com/ ), collaborazione: la dottoressa Vera Paola Termali e il direttore scientifico Samorindo Peci (fino al mese di maggio 2017). 

Dal mese di giugno del 2017 il programma ciclico è diventato itinerante come “Verseggiando sotto gli astri di…” , coordinato e presentato tradizionalmente  da Izabella Teresa Kostka in collaborazione con numerose Associazioni e diversi Gruppi culturali nazionali. 
Per informazioni riguardanti  la partecipazione scrivete a:

verseggiando.eventi@yahoo.it 

Sito ufficiale del programma su WordPress:

https://verseggiandosottogliastridimilano.wordpress.com/ 

Un saluto sincero a tutti!

Izabella Teresa Kostka  (coordinatrice programma)

DLA ZŁOTOWŁOSEJ DZIEWECZKI (dla Kryspiny)

Tags

, , , , ,

DLA ZŁOTOWŁOSEJ DZIEWECZKI (dla Kryspiny)

Zagubiły się kłosy złocistego zboża
w przyprószonej srebrem rozwichrzonej czuprynie, 
z wielu wspomnień niewinnego dzieciństwa
pozostały tylko zdjęcia oszronione smutkiem.

Oj, Dzieweczko o oczach jak dwa bławatki 
co zakwitły na łące w pobliżu Warty,
Twój warkocz nadal tańczy na wietrze
targany burzami prawie całego wieku. 

Czy pamiętasz jabłonie obsypane kwiatem
w dniach promiennej i radosnej wiosny?
Dziś ich konary utrudzone czasem
tak, jak Twoje plecy,uginają się o zmroku.

Płynie rzeka życia obmywając stopy
i ich ciężkie ślady wyryte na piasku,
rozjaśnia ciemności Twój serdeczny uśmiech
rozsiewając w sercach dar braterskiej miłości.

Nie bój się, Dzieweczko, nadejścia długiej zimy,
nie obawiaj się chłodu ogołoconej z pąków jabłoni, 
Twe oblicze ozdobione światłością 
ochroni Cię na zawsze od zapomnienia.

Izabella Teresa Kostka
wrzesień 2017
Prawa zastrzeżone