ŻYCIORYS – UAKTUALNIENIE 2018 W J.POLSKIM / BIOGRAFIA AGGIORNAMENTO 2018 IN LINGUA POLACCA 

IZABELLA TERESA KOSTKA urodzona 10.08.1971 w Poznaniu (Polska), od roku 2001 zamieszkała w Mediolanie (Włochy). Ukończyła wyższe studia magisterskie (fortepian główny) na Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu. Nauczycielka fortepianu, pisarka, poetka, organizatorka i prezenterka wydarzeń artystycznych, wśród których programu cyklicznego “Verseggiando sotto gli astri di Milano – Poetując pod gwiazdami Mediolanu” organizowanego pod patronatem Centrum Poszukiwań i Formacji Naukowej Cerifos” w Mediolanie, dziennikarka free – lance i blogger na WordPress. W przeszłości koncertowała na terenie Polski, Włoch i Niemiec. W dziedzinie literatury, na terenie Włoch zdobyła wiele prestiżowych nagród, wśród najważniejszych wymienić należy: Nagrodę Specjalną Jury na konkursie “La Mole” (Turyn 2015), 1° Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Literackim “Inchiostro e Anima – Atrament i dusza” (Noto, Sycylia 2015), 3° Nagrodę na Konkursie “Noi – Gli altri / My – Inni” (Viganò, Lecco 2016), 2° Nagrodę na Konkursie Literackim “Il sogno nel cassetto – Marzenie w szufladzie” (Lodi 2016), 2° Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Literackim “La voce dei poeti – Głos poetów” Verbumlandiart (Lecce 2016), Nagrodę Specjalną Fundacji Daga za karierę poetycką i działalność na rzecz rozpowszechniania kultury i sztuki “Artysta 2017, Promotorka sztuki i literatury” (Cagliari, Sardynia 2017), Nagrodę Specjalną dla “Najlepszej Autorki pochodzenia obcego” zamieszkałej na terenie Włoch na 23° Konkursie Literackim “Ossi di Seppia – Kości mątwy” (Arma di Taggia, Imperia 2017), 1° Nagrodę za zbiór poezji “Wygnani z raju – Espulsi dall’Eden” na Konkursie Poezji Wydanej im. Leandro Polverini, poezja alegoryczna ( Roma, 2016), Nagrodę za cykl “Requiem” na konkursie Memorial Miriam Sermoneta (Rzym, 2016), Nagrodę Specjalną Krytyki za zbiór “Kalejdoskop” (2015), Nagrodę Honorową za zasługi artystyczne przyznaną przez Centrum Naukowe Cerifos di Milano, wśród finalistów Konkursu Literackiego “Proust en Italie – Proust we Włoszech. Il Giardino di Babuk – Ogród Babuka” organizowanego przez La Recherche (Rzym, 2017), Wyróżnienie Honorowe za książkę “Peccati – Grzechy” na Międzynarodowym Konkursie Literackim “Klub poezji”(Cosenza, 2017), Nagrodę Specjalną Krytyki za zbiór poezji niewydanych “Ka_r_masutra” na Międzynarodowym Konkursie Literackim Seneca (Bari, 2017), 3° Nagrodę na Konkursie Literackim “La nascita – Narodziny” Ass. Convivio (Caltaggirone, Sycylia, 2017), 1° Nagrodę na Konkursie Poezji Wydanej im. Leandro Polverini za książkę “Le schegge – Drzazgi” w kategorii poezji ekspresjonistycznej (Rzym, 2017) , Nagrodę Miasta Boston za działalność kulturową i literacką (2017), Międzynarodową Nagrodę Writers Capital International Foundation zarejestrowaną przy ONZ za “… poezję i działalność artystyczno – kulturową przyczyniającą się do szerzenia literatury, pokoju i solidarności we współczesnym społeczeństwie”, 3° Nagrodę na Miedzynarodowym Konkursie Literackim Seneki za zbiór “Pillole – Pigułki” przynależący do stylistyki Realizmu Terminalnego (Bari, 2018) i za ten sam cykl 3° Nagrodę na Konkursie Premio Casino di Sanremo (2018). Jej liryki i zdjęcia autorskie zostały opublikowane w wielu antologiach tematycznych (“Pociągi – Treni. Antologia proustiana” La Recherche; “Novecento non più. Verso il realismo terminale” z listem wprowadzającym poety o sławie międzynarodowej – Guida Oldaniego, La Vita Felice Edizioni; antologie konkursów Aldy Merini, “Słowa miłości” i “Repertorium sztuki i poezji” Ursini Edizioni; “L’amore al tempo dell’integrazione – Miłość w czasach integracji” PoetiKanten Edizioni, “Storia contemporanea in versi. Antologia di poesia civile. Poeti di ieri e di oggi – Historia współczesna w wersach. Antologia poezji społecznej. Poeci dnia wczorajszego i dzisiejszego”, w której opublikowana została u boku sławnych poetów przeszłości jak Pablo Neruda, Bertold Brecht, Nazim Hikmet, Jacques Prevért, García Lorca, Charles Bukowski, Giuseppe Ungaretti, Wiliam Blake – Agemina Edizioni), “Il segreto delle fragole – Tajemnica truskawek” LietoColle, w przeglądach i gazetach literackich (Euterpe, Bibbia d’asfalto – Asfaltowa biblia, La Recherche, Il Caffè – Kawa, Liburni Arte e Cultura – Liburni Sztuka i Kultura, Nova, Alessandria Today), uczestniczyła w licznych wystawach sztuki poetyckiej i wizyjnej w galerii “Circuiti Dinamici” w Mediolanie (2015, 2016, 2017). Brała udział spotkaniu “Io non ho paura – Ja się nie boję”przeciwko przemocy, należącego do cyklu spotkań “Europa jest dla kobiet”, zorganizowanego przy współpracy Parlamentu Europejskiego w Mediolanie i “Domu Poezji” z Monzy, w festiwalu Aldy Merini w Mediolanie (2017) i w wystawie sztuki i poezji współczesnej Avalon in Arte – Avalon w sztuce (Salerno 2017 i 2018). Wydała dziesięć indywidualnych zbiorów poezji: “Gli scatti – Klisze” (2014), “Granelli di sabbia – Ziarenka piasku” (2014), “Caleidoscopio: poesie sparse e sillogi 2013/2015 – Kalejdoskop” (2015), “A spasso con la Chimera – Spacer z Chimerą” (2015), “Peccati – Grzechy” (2015), “Incompiuto – Niedokończone” (2015), “Gli espulsi dall’Eden – Wygnani z raju” (2016), “Le schegge – Drzazgi” (2017), “Si dissolvono le orme su qualsiasi terra – Rozmywają się ślady na każdej ziemi” w wersji dwujęzycznej włosko – polskiej (2017), “KA_R_MASUTRA”, która ukazała się oficjalnie na Targach Miedzynarodowych Książki w Turynie (2018). Kuratorka licznych antologii o tematyce społecznej, z których zyski przeznaczone są na cele charytatywne ( “Mai più – Nigdy więcej” na Dzień Pamięci, “Oltre il male – Poza złem” dedykowana nieuleczalnie chorym, obecnie wraz z krytykiem literackim Lorenzo Spurio “Non uccidere. Caino e Abele dei nostri giorni – Nie zabijaj. Kain i Abel naszych czasów” przeciwko przemocy i wszelkiej dyskryminacji; “Le maree della vita – Przypływy życia”). Od roku 2017 oficjalna korespondentka do spraw artystycznych na międzynarodowym portalu informacyjnym “Polacy we Włoszech”. Założycielka Grupy do spraw rozpowszechniania kultury i sztuki “Walkiria” i blogu kulturowego “Verso – spazio letterario indipendente” (“Wers – niezależny obszar literacki”). Od roku 2016 dzięki współpracy z poetą sławy międzynarodowej Guido Oldani przyczynia się do rozpowszechniania ufundowanego przez niego nurtu artystycznego zwanego “Realizm Terminalny”. Bierze udział w wielu transmisjach radiowych i telewizyjnych poświęconych literaturze, kulturze i sztuce.

● Sito WordPress autorki:
https://izabellateresakostkapoesie.wordpress.com/

● Sito WordPress programu “Poetując pod gwiazdami Mediolanu”:
https://verseggiandosottogliastridimilano.wordpress.com/

● Sito WordPress blogu kulturowego “Wers – niezależny obszar literacki”:

https://versospazioletterarioindipendente

● Profil zawodowy na sicie LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/izabella-teresa-kostka-09485ab7

● Kanał Youtube:
Izabella Teresa Kostka poesie ed eventi

● Lektura poezji w Pałacu Roncalli (Vigevano, PV 2017)

https://youtu.be/9jK6Rui6j_M

https://youtu.be/GqbWHiKCnIk

● Wywiad telewizyjny w studiu Espansione TV w Como, program “Angoli” prowadzony przez dziennikarkę Dolores Longhi:

– czerwiec 2017

https://youtu.be/A6AxF7oJQxw

– październik 2017

https://youtu.be/8QFUiKFIZF8