Servizi letterari / Usługi literackie

Sulla base di molti anni di esperienza artistica in Italia e Polonia e di una vasta attività letteraria, offro ad altri autori il seguente supporto – servizi letterari:

• traduzioni dall’italiano in polacco: 3 poesie + nota biografica per la pubblicazione sul mensile polacco di cultura e letteratura “Bezkres/ Infinito”

• prefazioni / postfazioni a libri e volumi di poesie

• interviste per pubblicazioni su portali e riviste culturali polacche e italiane

• traduzioni letterarie dal polacco in italiano e dall’italiano in polacco

• organizzazione e conduzione di eventi culturali, letterari (a causa della pandemia online, eventi live in sospeso)

• pubblicità di selezionate novità di libri con pubblicazione su blog culturali internazionali polacchi e italiani con i quali collaboro.

Informazioni dettagliate e contatti:

itkpress@yahoo.com

o

poezja@mail.com

Link alla biografia:

https://izabellateresakostkaswiatsztukiipoezji.wordpress.com/2019/01/13/krotki-biogram-uaktualnienie-2019/

Vi invito alla collaborazione!

Bazując na wieloletnim doświadczeniu artystycznym na terenie Włoch i Polski oraz na sporym dorobku literackim, proponuję innym autorom następujące wsparcie – usługi literackie / servizi letterari:

• przedmowy / posłowia do książek, tomów poetyckich

• recenzje

• wywiady z publikacją na portalach i w pismach kulturalnych polskich i włoskich

• tłumaczenia literackie na język włoski i z włoskiego na polski

• organizowanie i prowadzenie wydarzeń kulturalnych, literackich (ze względu na pandemię online, wydarzenia na żywo w zawieszeniu)

• reklamę wybranych nowości książkowych z publikacją na międzynarodowych polskich i włoskich blogach kulturalnych, z którymi współpracuję.

Szczegółowe informacje i kontakt:

itkpress@yahoo.com

lub

poezja@mail.com

Link do biogramu:

https://izabellateresakostkaswiatsztukiipoezji.wordpress.com/2019/01/13/krotki-biogram-uaktualnienie-2019/

Zapraszam do współpracy!