ŻYCIORYS

                             ŻYCIORYS 

IZABELLA TERESA KOSTKA urodzona w Poznaniu (Polska), od roku 2001 zamieszkała w Mediolanie (Włochy). Ukończyła wyższe studia magisterskie (fortepian główny) na Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu. Nauczycielka fortepianu, pisarka, poetka, organizatorka i prezenterka wydarzeń artystycznych, wśród których programu cyklicznego “Verseggiando sotto gli astri di Milano – Poetując pod gwiazdami Mediolanu” organizowanego pod patronatem Centrum Poszukiwań i Formacji Naukowej Cerifos” w Mediolanie,  dziennikarka freelance na WordPress i na blogu kulturowym “Partecipiamo.it – Uczestniczymy.it”. Na terenie Włoch zdobyła wiele prestiżowych nagród literackich, wśród najważniejszych wymienić należy: Nagrodę Specjalną Jury na konkursie “La Mole” (Turyn 2015), 1° Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Literackim “Inchiostro e Anima – Atrament i dusza” (Noto, Sycylia 2015), 3° Nagrodę na Konkursie “Noi – Gli altri / My – Inni” (Viganò, Lecco 2016), 2° Nagrodę na Konkursie Literackim “Il sogno nel cassetto – Marzenie w szufladzie” (Lodi 2016), 2° Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Literackim “La voce dei poeti – Głos poetów” Verbumlandiart  (Lecce 2016), Nagrodę Specjalną Fundacji Daga za karierę poetycką i działalność na rzecz rozpowszechniania kultury i sztuki “Artysta  2017, Promotorka sztuki i literatury” (Cagliari, Sardynia 2017), Nagrodę Specjalną  dla “Najlepszej Autorki pochodzenia obcego” zamieszkałej na terenie Włoch na 23° Konkursie Literackim  “Ossi di Seppia – Kości mątwy” (Arma di Taggia, Imperia 2017), 1° Nagrodę za zbiór poezji  “Wygnani z raju – Gli espulsi dall’Eden” na Konkursie Poezji Opublikowanej im. Leandro Polverini, poezja alegoryczna (Roma, 2016), Nagrodę Specjalną Krytyki za zbiór “Kalejdoskop” (2015), Nagrodę  Honorową za zasługi artystyczne przyznaną przez Centrum Naukowe Cerifos di Milano, Dyplom i Medal Honorowy na Konkursie Literackim “Proust en Italie – Proust we Włoszech. Il Giardino di Babuk – Ogród Babuka” organizowanym przez La Recherche (Roma, 2017), Wyróżnienie Honorowe za książkę “Peccati – Grzechy” na 7° Międzynarodowym Konkursie Literackim “Klub poezji” (Cosenza 2017), Nagrodę Specjalną Krytyki za zbiór poezji niewydanych “Ka_r_masutra” na Międzynarodowym Konkursie Literackim im. Seneki (Bari 2017) i za ten sam zbiorek Wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Poetyckim “Kolory duszy” (Sanremo 2017),  4° Nagrodę na konkursie literackim “Ponte Vecchio – Stary Most” (Florencja 2017), Nagrodę Miasta Boston da zasługi e pracy artystycznej i literackiej (2017), 1° Miejsce na Konkursie Poezji Wydanej im. Leandro Polverini za książkę poezji współczesnych “Le schegge – Drzazgi” (poesia ekspresjonistyczna; Anzio Roma 2017).  Jej liryki i zdjęcia autorskie zostały opublikowane w wielu antologiach tematycznych (“Pociągi – Treni. Antologia proustiana” La Recherche;  Antologia proustiana “Zapachy” La Recherche,  “Novecento non più. Verso il realismo terminale” z listem wprowadzającym Guida Oldaniego, La Vita Felice Edizioni; antologie konkursów Aldy Merini, “Słowa miłości” i “Repertorium sztuki i poezji” Ursini Edizioni; “L’amore al tempo dell’integrazione – Miłość w czasach integracji” PoetiKanten Edizioni, “Storia contemporanea in versi. Antologia di poesia civile. Poeti di ieri e di oggi  – Historia współczesna w wersach. Antologia poezji społecznej. Poeci dnia wczorajszego i dzisiejszego”, w której opublikowana została u boku sławnych poetów przeszłości jak Pablo Neruda, Bertold Brecht, Nazim Hikmet, Jacques Prevért, García Lorca, Charles Bukowski, Giuseppe Ungaretti, Wiliam Blake – Agemina Edizioni), w przeglądach i w gazetach literackich (Euterpe, Bibbia d’asfalto – Asfaltowa biblia, La Recherche, Il Caffè – Kawa, Liburni Arte e Cultura – Liburni Sztuka i Kultura, Words Social Forum, Letteratura al femminile – Literatura po kobiecemu), uczestniczyła w licznych wystawach sztuki poetyckiej i wizyjnej w galerii “Circuiti Dinamici” w Mediolanie (2015, 2016, 2017). Brała udział w spotkaniu “Senza paura – Bez strachu” przeciwko przemocy, należącego do cyklu spotkań  “Europa jest dla kobiet”,  zorganizowanego przy współpracy Parlamentu Europejskiego w Mediolanie i “Domu Poezji” z Monzy, uczestniczyła w 1° Festiwalu Muzeum Aldy Merini w Mediolanie (2017). Wydała dziewięć   indywidualnych zbiorów poezji: “Gli scatti – Klisze” (2014), “Granelli di sabbia – Ziarenka piasku”  (2014), “Caleidoscopio: poesie sparse e sillogi 2013/2015  – Kalejdoskop” (2015), “A spasso con la Chimera – Spacer z Chimerą” (2015), “Incompiuto – Niedokończone ” (2015), “Peccati – Grzechy” (2015), “Gli espulsi dall’Eden – Wygnani z raju” (2016), “Le schegge – Drzazgi” (2017), dwujęzyczna książka “Si dissolvono le orme su qualsiasi terra – Rozmywają się ślady na każdej ziemi” (2017). Kuratorka licznych antologii o tematyce społecznej, z których zyski przeznaczone są na cele charytatywne (“Mai più – Nigdy więcej” na Dzień Pamięci, “Oltre il male – Poza złem” dedykowana nieuleczalnie chorym i przedstawiona na międzynarodowych spotkaniach literackich BookCity w Mediolanie; obecnie wraz z krytykiem literackim Lorenzo Spurio “Non uccidere. Caino e Abele dei nostri giorni – Nie zabijaj. Kain i Abel naszych czasów” przeciwko przemocy i wszelkiej dyskryminacji). Od roku 2017 dziennikarka i oficjalna korespondentka do spraw kultury i sztuki na międzynarodowym portalu informacyjnym “Polacy we Włoszech”. Członkini Stowarzyszenia Kulturowego Autorów i Przyjaciół Marzi Carocci, pomysłodawca i współzałożycielka Grupy do Spraw Rozpowszechniania Kultury i Sztuki “Walkiria”, założycielka i redaktor naczelny blogu “VERSO – Spazio Letterario Indipendente” (“Wers – niezależna przestrzeń literacka”).
● Sito WordPress autorki: 

https://izabellateresakostkapoesie.wordpress.com/
● Sito WordPress programu “Poetując pod gwiazdami Mediolanu”:

https://verseggiandosottogliastridimilano.wordpress.com/

● Sito portalu literackiego “Wers”:

https://versospazioletterarioindipendente.wordpress.com/

● Sito grupy kulturowej “Walkiria”:

http://gruppoculturalevalkiria.blogspot.com/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s