Tags

, ,

IZABELLA TERESA KOSTKA urodzona w Poznaniu (Polska), od roku 2001 zamieszkała w Mediolanie (Włochy). Ukończyła wyższe studia magisterskie (fortepian główny) na Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu. Nauczycielka fortepianu, pisarka, poetka, organizatorka i prezenterka wydarzeń artystycznych, wśród których programu cyklicznego “Verseggiando sotto gli astri di Milano – Poetując pod gwiazdami Mediolanu” organizowanego pod patronatem Centrum Poszukiwań i Formacji Naukowej Cerifos” w Mediolanie,  dziennikarka free – lance i blogger na WordPress. Na terenie Włoch zdobyła wiele prestiżowych nagród literackich, wśród najważniejszych wymienić należy: Nagrodę Specjalną Jury na konkursie “La Mole” (Turyn 2015), 1° Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Literackim “Inchiostro e Anima – Atrament i dusza” (Noto, Sycylia 2015), 3° Nagrodę na Konkursie “Noi – Gli altri / My – Inni” (Viganò, Lecco 2016), 2° Nagrodę na Konkursie Literackim “Il sogno nel cassetto – Marzenie w szufladzie” (Lodi 2016), 2° Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Literackim “La voce dei poeti – Głos poetów” Verbumlandiart  (Lecce 2016), Nagrodę Specjalną Fundacji Daga za karierę poetycką i działalność na rzecz rozpowszechniania kultury i sztuki “Artysta  2017, Promotorka sztuki i literatury” (Cagliari, Sardynia 2017), Nagrodę Specjalną  dla “Najlepszej Autorki pochodzenia obcego” zamieszkałej na terenie Włoch na 23° Konkursie Literackim  “Ossi di Seppia – Kości mątwy” (Arma di Taggia, Imperia 2017), 1° Nagrodę za zbiór poezji  “Wygnani z raju – Espulsi dall’Eden” na Konkursie Poezji Opublikowanej Leandro Polverini, poezja alegoryczna ( Roma, 2016), Nagrodę Specjalną Krytyki za zbiór “Kalejdoskop” (2015), Nagrodę  Honorową za zasługi artystyczne  przyznaną przez Centrum Naukowe Cerifos di Milano, wśród finalistów Konkursu Literackiego “Proust en Italie – Proust we Włoszech. Il Giardino di Babuk – Ogród Babuka” organizowanego przez La Recherche  (Roma, 2017), Wyróżnienie Honorowe za książkę “Peccati – Grzechy” na Międzynarodowym Konkursie Literackim “Klub poezji”(Cosenza, 2017), Nagrodę Specjalną Krytyki za zbiór poezji niewydanych “Ka_r_masutra” na Międzynarodowym Konkursie Literackim Seneca (Bari, 2017). Jej liryki i zdjęcia autorskie zostały opublikowane w wielu antologiach tematycznych (“Pociągi – Treni. Antologia proustiana” La Recherche; “Novecento non più. Verso il realismo terminale” z listem wprowadzającym Guida Oldaniego, La Vita Felice Edizioni; antologie konkursów Aldy Merini, “Słowa miłości” i “Repertorium sztuki i poezji” Ursini Edizioni; “L’amore al tempo dell’integrazione – Miłość w czasach integracji” PoetiKanten Edizioni, “Storia contemporanea in versi. Antologia di poesia civile. Poeti di ieri e di oggi  – Historia współczesna w wersach. Antologia poezji społecznej. Poeci dnia wczorajszego i dzisiejszego”, w której opublikowana została u boku sławnych poetów przeszłości jak Pablo Neruda, Bertold Brecht, Nazim Hikmet, Jacques Prevért, García Lorca, Charles Bukowski, Giuseppe Ungaretti, Wiliam Blake – Agemina Edizioni), w przeglądach i gazetach literackich (Euterpe, Bibbia d’asfalto – Asfaltowa biblia, La Recherche, Il Caffè – Kawa, Liburni Arte e Cultura – Liburni Sztuka i Kultura), uczestniczyła w licznych wystawach sztuki poetyckiej i wizyjnej w galerii “Circuiti Dinamici” w Mediolanie (2015, 2016, 2017). Brała udział spotkaniu “Io non ho paura – Ja się nie boję”przeciwko przemocy, należącego do cyklu spotkań  “Europa jest dla kobiet”,  zorganizowanego przy współpracy Parlamentu Europejskiego w Mediolanie i “Domu Poezji” z Monzy. Wydała osiem indywidualnych zbiorów poezji: “Gli scatti – Klisze” (2014), “Granelli di sabbia – Ziarenka piasku”  (2014), “Caleidoscopio: poesie sparse e sillogi 2013/2015  – Kalejdoskop” (2015), “A spasso con la Chimera – Spacer z Chimerą” (2015), “Peccati – Grzechy” (2015), “Incompiuto – Niedokończone” (2015), “Gli espulsi dall’Eden – Wygnani z raju” (2016), “Le schegge – Drzazgi” (2017). Kuratorka licznych antologii o tematyce społecznej, z których zyski przeznaczone są na cele charytatywne ( “Mai più – Nigdy więcej” na Dzień Pamięci, “Oltre il male – Poza złem” dedykowana nieuleczalnie chorym, obecnie wraz z krytykiem literackim Lorenzo Spurio “Non uccidere. Caino e Abele dei nostri giorni – Nie zabijaj. Kain i Abel naszych czasów” przeciwko przemocy i wszelkiej dyskryminacji). Od roku 2017 oficjalna korespondentka do spraw artystycznych na międzynarodowym portalu informacyjnym “Polacy we Włoszech”.

● Sito WordPress autorki: 

https://izabellateresakostkapoesie.wordpress.com/

● Sito WordPress programu “Poetując pod gwiazdami Mediolanu”:

https://verseggiandosottogliastridimilano.wordpress.com/

● Profil zawodowy na sicie LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/izabella-teresa-kostka-09485ab7