Tags

, , ,

È nato negli ultimi mesi il Gruppo per la diffusione della cultura e dell’arte “Valchiria” fondato dalle quattro “donne guerriere” – forti personalità artistiche e scientifiche della Lombardia.

In ordine alfabetico:

•Mariateresa Bocca 

Laureata in Lettere moderne col massimo dei voti presso la Cattolica di Milano, poetessa, scrittrice, relatrice della libreria Feltrinelli di Vigevano, attiva nel Gruppo di letteratura Libellula di Vigevano, docente all’Università della Terza Età. 

• Izabella Teresa Kostka  

Laureata con lode in pianoforte all’Università Akademia Muzyczna I.J. Paderewski (Poznań, Polonia), scrittrice, poetessa, docente di pianoforte, organizzatrice e presentatrice di eventi culturali tra cui “Verseggiando sotto gli astri di Milano” presso il Centro di Ricerca e Formazione Scientifica Cerifos, giornalista freelance per WordPress. 

• Lina Luraschi Panicucci 

Poetessa, scrittrice, nel 1997 tra le fondatrici dell’associazione di volontariato NOISEMPREDONNE Onlus che opera all’interno dei reparti oncologici degli ospedali  comaschi, dove riveste la carica di vicepresidente fino al 2005. Dal 1999 al 2005 è assessore alla cultura, servizi sociali e pubblica istruzione nel paese in cui risiede. Ragioniera, dal 1983 lavora all’interno dell’azienda di famiglia. 

• Dott.ssa Vera Paola Termali 

Ha studiato naturopatia in Germania, ha conseguito la formazione professionale presso IULM Università, responsabile del Centro di Ricerca e Formazione Scientifica Cerifos di Milano. È giornalista scientifica e direttore della rivista “Medicina di Frontiera” edita dal Centro di Ricerca e Formazione Scientifica Cerifos di Milano. Ha  dedicato gli ultimi vent’anni al riconoscimento della professione di Naturopata in Italia, sempre interessata alla relazione fra salute e diritto alla libertà di cura. È presidente di diverse associazioni e fautrice della medicina integrata, nella quale tradizione e avanguardia si incontrano per sostenere la fisiologia.


Il gruppo svolge l’attività di promozione culturale e artistica senza scopo di lucro, no profit, con le sedi principali in Lombardia: Milano, Vigevano, Como.

Per contattarci:

gruppovalchiria@yahoo.com 

“Unite per la promozione della cultura e dell’arte”. 

● TŁUMACZENIE NA JĘZYK POLSKI 

GRUPA”WALKIRIA” DO SPRAW ROZPOWSZECHNIANIA KULTURY I SZTUKI 

Kochani Lektorzy!

Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam powstałą z mojej inicjatywy grupę, której celem jest organizowanie różnorodnych wydarzeń artystycznych na terenie Lombardii. Zrodziła się ona parę miesięcy temu pod waleczną nazwą: Gruppo “Valchiria” per la diffusione della cultura e dell’arte  – Grupa “Walkiria” do spraw rozpowszechniania kultury i sztuki. Jak już wspomniałam,  pomysł zrodził się w mym umyśle spontanicznie, a członkiniami – współzałożycielkami grupy stały się, oprócz mnie, trzy silne osobowości nauki i kultury działające na obszarze Mediolanu, Como i Vigevano. 

Oto cztery niezależne i przedsiębiorcze kobiety “Walkirie” w porządku alfabetycznym: 

• MARIATERESA BOCCA ukończyła z najwyższą punktacją Literaturę Współczesną na Uniwersycie Katolickim w Mediolanie, poetka, pisarka, koordynatorka do spraw literatury w księgarni Feltrinelli i w Grupie Lektury “Ważka” w Vigevano (Pavia). Wykładowca na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, prowadzi bogatą działalność artystyczną na terenie Lomelliny.

• IZABELLA TERESA KOSTKA urodzona w Polsce, zamieszkała w Mediolanie, ukończyła z wyróżnieniem wyższe magisterskie studia pianistyczne na Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu. Pisarka, poetka, tłumaczka, nauczycielka fortepianu, organizatorka i prezenterka wydarzeń artystycznych, wśród których programu cyklicznego “Poetując pod gwiazdami Mediolanu” przy Centrum Poszukiwań i Formacji Naukowej Cerifos w Mediolanie, dziennikarka free – lance na WordPress, korespondentka do spraw kultury i sztuki na polonijnym portalu informacyjnym “Polacy we Włoszech”. Zdobywczyni wielu prestiżowych międzynarodowych i krajowych nagród literackich na terenie Włoch.

• LINA LURASCHI PANICUCCI poetka, pisarka, w 1997 wśród założycielek stowarzyszenia wolontariuszy “NOISEMPREDONNE – MYZAWSZEKOBIETY” Onlus, które działa wewnątrz oddziałów onkologicznych w szpitalach comaskich (Como). Wiceprezydent Stowarzyszenia do roku 2005. Od 1999 do 2005 roku Asesor do spraw Kultury, polityki socjalnej i edukacji publicznej w miejscu zamieszkania. Księgowa, od 1983 roku pracuje w rodzinnej firmie. Zdobywczyni wielu prestiżowych międzynarodowych i krajowych nagród literackich. 

• VERA PAOLA TERMALI ukończyła Medycynę Naturalną na Uniwersytecie w Niemczech i specjalizację zawodową na IULM UNIVERSITÀ, współkierująca Centrum Poszukiwań i Formacji Naukowej Cerifos w Mediolanie. Dziennikarka naukowa i dyrektor przeglądu “Medycyna na granicy” wydawanego przez Centrum Poszukiwań i Formacji Naukowej Cerifos w Mediolanie. Ostatnie 20 lat poświęciła uznaniu we Włoszech stopnia zawodowego “lekarz medycyny naturalnej”, zawsze uważna na związek pomiędzy zdrowiem i wolnością wyboru terapii przez pacjenta. Prezydent wielu stowarzyszeń i prekursorka medycyny zintegrowanej, w której tradycja i awanguardia spotykają się w obronie fizjologii człowieka.

Grupa “Walkiria” do spraw rozpowszechniania kultury i sztuki działa w formie no profit, organizuje spotkania literackie, artystyczne, performance poetycko – teatralne, recitale muzyczne w charakterze Gości Specjalnych, łącząc ze sobą różnorodne dziedziny nauki i sztuki.  

Siedziba: Lombardia (Mediolan, Vigevano i Como)

W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji, wysłania propozycji współpracy i udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach artystycznych piszcie na adres e – mail: 

gruppovalchiria@yahoo.com 

Advertisements